Johannishusåsen, Vång
1 Johannishus 201610304

Kasakullen, 2016

2 Johannishus 201718504

Vång, 2017

3 Johannishus 201611003

Hjortsberga, 2016

4 Johannishus 201718207

Hammars Kulle, 2017

5 Johannishus 201718511

Vång, 2017

6 Johannishus 201718202

Hammars kulle, 2016

6 Johannishus 201611603

Hammars kulle, 2016

7 Johannishus 201718607

Hammars Kulle, 2017

8 Johannishus 201716211

Kasakullen, 2017

9 Johannishus 201719008

Johannishus, 2017

10 Johannishus 201719104

Johannishus, 2017

11 Johannishus 201611508

Hammars kulle, 2016

12 Johannishus 201609801

Sågverk, Johannishus, 2016

13 Johannishus 201716404

Sågverk, Johannishus, 2017

14 Johannishus 201718804

Sågverk, Johannishus, 2017

15 Johannishus 201610506

Listerbvägen, Johannishus, 2016

16 Johannishus 201718912

Hantverkarevägen, Johannishus, 2017

17 Johannishus 201718906

Östra Stubbetorpsvägen, Johannishus, 2017

18 Johannishus 201718810

Nyhagavägen, Johannishus, 2017

19 Johannishus 201718808

Nyhagavägen, Johannishus, 2017

20 Johannishus 201715709

Hjortsberga kyrkogård, 2017

21 Johannishus 201718011

Hjortsberga kyrka, 2017