Från Skåne. Malmö Konsthall,1992



Fotografier / Photographs