Härryda kommun SE besk

Härryda Kommun, 2018: Open edition. Image size 14.3 x 14 cm on 24 x 17 cm silver gelatin paper.
The photographs are signed, numbered and stamped with title.
More information about the book here. The book can be ordered from
mail@gerryjohansson.com

Price 150 €

Härryda Kommun, 2018: Öppen upplaga. Bildstorlek 14,3 x 14 cm på 24 x 17 cm silvergelatinpapper.
Fotografierna är signerade, numrerade och stämplade med titel.
Mer information om boken här. Boken kan beställas från
mail@gerryjohansson.com

Pris 1500 SKR201505903Bildavstånd201503307Bildavstånd201502904

1. Mölnlycke, Hortensiavägen, 2015Litet mellanrum 22. Mölnlycke, Delsjökärrsvägen, 2017Litet mellanrum 23 Hindås, Ingelsevägen, 2015Långt mellanrum 125
Back to Special Editions / Tillbaka till Special Editions